Členovia výboru klubu chovateľov:    

  sídlo organizácie:         Bratislava

  prezident klubu:           Kubíček Pavel

  viceprezident klubu:     Lukovič František

  jednateľ:                      Ing. Turanský Daniel

  pokladník:                   Švehla Lubomír

  členovia výboru:           Kvál Ľudovít

                Plaskura Juraj

         Kobelár Milan 

        Dzurák Miloslav