2019

Uznesenie z výročnej schôdze za rok 2018

2018

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava 2018

Uznesenie z výročnej schôdze za rok 2017

2016

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava 2016

2015

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava

Uznesenie z výročnej schôdze za rok 2014

Výsledky súťaže o majstra klubu 2014

2014

Uznesenie z výročnej schôdze za rok 2013

2013

Uznesenie z hodnotiacej schôdze za rok 2013

2012

Uznesenie z hodnotiacej schôdze za rok 2012

Výsledky súťaže o majstra klubu 2012

Kritéria suťaže o majstra klubu-úprava na dalsie obdobie 2012

Uznesenie z hodnotiacej schôdze za rok 2011

2011

Výsledky súťaže o majstra klubu 2011

Kritéria suťaže o majstra klubu-úprava na 2011

Uznesenie z hodnotiacej schôdze za rok 2010

Výstavné skupiny

Výsledková listina

2010