prihláška

FOTOGALÉRIA

Výsledky z výstavy

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava

predná strana KCHVA

XXXII. Výstava, špeciálka anduliek KCHVA

 • Termín:                          10.11.2018(sobota)

Miesto:                           Bošáca - Kultúrny dom

Preberanie vtákov:         7.00 -8.00 hod.

Výstavné podmienky:  1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

                                     2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa  uhradí pri              

                                          preberaní vtákov.

     3. Pri preberaní vtákov treba  predložiť platné veterinárne potvrdenie

   •        4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov   
   •       na priloženom tlačive.
   •         5. Posudzovať sa bude v kategórii  jednotlivci, páre a kolekcie  
   •        bez  priznania bodov ale, podľa poradia , samce a samice.
 •                                    6.  Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia.( p.Řejha Jiří )                        
  •                  7.  Ocenení  budú: víťaz, náprotivok víťaza, víťazný pár, víťazná kolekcia,                                                                          a víťazi skupín.
   •  

         8.   Ukončenie výstavy sa predpokladá dve hodiny po ukončení posudzovania.

 •                             Tešíme sa na Vašu účasť

 

     Poznámka: 

                      Žiadame všetkých, aby dodržali  čas pre preberania vtákov.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         .                                                          

                                                                                    

                                                                                                 Výbor KCHVA v Bratislave.