prihláška

FOTOGALÉRIA

Výsledky z výstavy

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava

predná strana KCHVA

XVII. Výstava mláďat anduliek KCHVA

 • Termín:                     28.7.2018(sobota)

Miesto:                         Bošáca - Kultúrny dom

Preberanie vtákov:         7.00 -8.00 hod.

Výstavné podmienky:  1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

                                   2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa  uhradí pri preberaní vtákov

                                    3. Pri preberaní vtákov treba  predložiť platné veterinárne potvrdenie

   •      4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov   
   •       na priloženom tlačive.
   •       5. Posudzovať sa bude v kategórii mláďat jednotlivci,páre,kolekcie a v 
   •       „ BABY", bez  priznania bodov , ale podľa poradia , samce a samice.
 •                                 6.  Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia.(p.Pechar Peter)
 •                          7.  Ocenení  budú: víťaz, náprotivok víťaza, víťazný pár, víťazná kolekcia,víťazné ,,BABY“ a víťazi skupín.
   •      8   Ukončenie výstavy sa predpokladá dve hodiny po ukončeníposudzovania.
 •   Tešíme sa na Vašu účasť

Poznámka: V jednotlivcoch sa môže vystavovať max.3 ks v jednej farby a kresby.

  Posledný termín pre objednanie obrúčok pre rok 2019.je výstava  mláďat 

u p. Lukoviča! 

Žiadame všetkých členov aby si vyrovnali pohľadávku členského pre rok 2016-18

Žiadame všetkých, aby dodržali  čas pre preberania vtákov.                                                                                                                                                                                                                           

                            .