prihláška

FOTOGALÉRIA

Výsledky z výstavy

KCHVA MAJSTROVSTVA 2016

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava

predná strana KCHVA

    XXXI. Celoštátna  klubová  výstava

 

Termín:                          4.11.2017 (sobota)

Miesto:                          Bošáca - Kultúrny dom

Preberanie vtákov:        7.00 -8.00 hod.

Výstavné podmienky:  1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

                                   2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa uhradí pri 

                                    preberaní vtákov

                                    3. Vtáky musia byť krúžkované výlučne vlastnými klubovými           

                                    krúžkami, bez udania ročníka.

                                    4. Andulky sa budú posudzovať jednotlivcoch, v pároch a kolekciách.

                                    5. Pri preberaní vtákov treba  predložiť platné veterinárne potvrdenie.

                                   6. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov na priloženom tlačive.

                                   7.  Posudzovať výstavu bude p. Groda Ladislav

                                   8. Víťazné andulky budú odmenené vecnými cenami

                                    9. Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny výstavných podmienok      

                                    pokiaľ si to bude vyžadovať priebeh výstavy.

                                   10.  Ukončenie výstavy sa predpokladá v poobedňajších  hodinách.

 

 

                                 Tešíme sa na Vašu účasť!