prihláška

FOTOGALÉRIA

Majstrovská súťaž KCHVA Bratislava

predná strana KCHVA

Výsledky z výstavy

Uznesenie z hodnotiacej schôdze konanej dňa 28.4.2019 v Bošácej.

XVIII. Výstava mláďat anduliek KCHVA

 • Termín:                          1.8.2020(sobota)

 

Miesto:                           Nová Dedinka - Kultúrny dom ( Mierova ulica )

 

Preberanie vtákov:         7.00 -8.00 hod.

 

Výstavné podmienky:    1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

                                     2. Výstavný poplatok za jednu klietku je 1 €, ktorý sa  uhradí pri              

                                          preberaní vtákov.

     3. Pri preberaní vtákov treba  predložiť platné veterinárne potvrdenie

   •        4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov   
   •            na priloženom tlačive.
   •         5. Posudzovať sa bude v kategórii mláďat jednotlivci, páre, kolekcie a v 
   • „ BABY", bez  priznania bodov , ale podľa poradia , samce a samice.
 •                                    6.  Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia.( p. Groda Ladislav)                        
 •                              7.  Ocenení  budú: víťaz, náprotivok víťaza, víťazný pár, víťazná kolekcia,                                                                                                         víťazné ,,BABY“ a víťazi skupín.
    • 8   Ukončenie výstavy sa predpokladá dve hodiny po ukončení posudzovania.( cca 15hod.)
 •                             Tešíme sa na Vašu účasť

Poznámka:   V jednotlivcoch sa môže vystavovať max.3 ks v jednej farby a kresby.

                     Obratom oznámte Vašu účasť p.Lukovičovi.

                    Posledný termín pre objednanie obrúčok pre rok 2021.je výstava  mláďat 

                    u p. Lukoviča! 

                   Žiadame všetkých členov aby si vyrovnali pohľadávku členského pre rok 2018-2020

                   Žiadame všetkých, aby dodržali  čas pre preberania vtákov.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         .                                                          

                                                                                    

                                                                                                  Výbor KCHVA v Bratislave.