2019

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 27.7.2019 - výsledky

2018

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 10.11.2018 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 28.7.2018 - výsledky

2017

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 4.11.2017 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 4.11.2017 - fotogaléria

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 29.7.2017 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 29.7.2017 - fotogaléria

2016

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 5.11.2016 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 5.11.2016 - fotogaléria

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 30.07.2016 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 30.07.2016 - fotogaléria

2015

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 7.11.2015 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 7.11.2015 - fotogaléria

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 25.7.2015 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 25.7.2015 - fotogaléria

2014

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 8.11.2014 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 8.11.2014 - fotogaléria

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 26.7.2014 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 26.7.2014 - fotogaléria

2013

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 9.11.2013 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 9.11.2013 - fotogaléria

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 27.7.2013 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 27.7.2013 - fotogaléria

2012

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 10.11.2012 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 10.11.2012 - fotogaléria

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 28.7.2012 - výsledky

Výstava mláďat KCHVA - Bošáca 28.7.2012 - fotogaléria

2011

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 12.11.2011 - výsledky

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 12.11.2011 -- fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 23.7.2011 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 23.7.2011 - výsledky

2010

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 13.11.2010 - fotogaléria

Výstava špeciálka KCHVA - Bošáca 13.11.2010 - výsledky

Výstava Brno 2010 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 31.7.2010 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 31.7.2010 - výsledky

2009

XXV. Celoštátna klubová výstava - Bošáca 14.11.2009 -fotogaléria

XXV. Celoštátna klubová výstava - Bošáca 14.11.2009 -výsledky

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 25.7.2009 - fotogaléria

Vyhodnotenie súťaže o “MAJSTRA KLUBU” KCHVA - výsledky

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 25.7.2009 - výsledky

2008

Výstava anduliek KCHVA - Bošáca 08.11.2008 - fotogaléria

Výstava anduliek KCHVA - Bošáca 08.11.2008 - výsledky

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 26.07.2008 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 26.07.2008 - výsledky

2007

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 10.11.2007 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 10.11.2007 - výsledky

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 28.7.2007 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáaca 28.7.2007 - výsledky

2006

Výstava anduliek KCHVA - Bošáca 4.11.2006 - fotogaléria

Výstava anduliek KCHVA - Bošáaca 4.11.2006 - výsledky

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 30.7.2006 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 30.7.2006 - výsledky

2005

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 30.7.2005 - fotogaléria

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 30.7.2005 - výsledky

2004

Katalog Špeciálka - Bošáca 2004

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 31.7.2004 -výsledky

Výstava mláďat anduliek KCHVA - Bošáca 31.7.2004 -fotogaléria

Výstava anduliek KCHVA - Bošáca 6.11.2004 -fotogaléria

2003

XXV KLUBOVÁ -VÝSTAVA KCHVA ŠPECIÁLKA BRATISLAVA - BOŠÁCA 2003

VÝSTAVA KCHVA MLÁĎAT BRATISLAVA - BOŠÁCA 2003